Боротьба з корупцією в Україні — це насамперед створення умов, які перешкоджають корупції: інформування населення про корупційні дії; обмеження чиновника в “вільному” трактуванні законів та інструкцій; загальний доступ до інформації, що дозволяє контролювати дії чиновника; відповідальність конкретного чиновника за конкретну “помилку”, в результаті якої було завдано збитків бюджету, громадянам, іміджу країни».

Основною метою даного ресурсу є інформування працівників філії про стан боротьби з корупцією в Україні, в ДП «АМПУ» та його філіях.

Корупція – це суспільно небезпечне явище, «неправомірне використання публічної влади для отримання особистої вигоди». Корупція трапляється майже у кожній політичній та економічної системі, поступово вона набуває характеру негативної універсальної ознаки будь-якої держави.

Слово «корупція» походить від латинського «corruptio», що означає «зіпсуття», «розбещення». Його можна розуміти як розбещення окремих посадових осіб державного апарату, як соціальну корозію, що роз’їдає державну владу і суспільство в цілому.

Розв’язання проблеми корупції є одним із пріоритетів для українського суспільства на сьогоднішньому етапі розвитку держави.

За даними досліджень, саме корупція є однією з причин, що призвела до масових протестів в Україні наприкінці 2013 року – на початку 2014 року. Згідно з результатами дослідження “Барометра Світової Корупції” (Global Corruption Barometer), проведеного міжнародною організацією Transparency International у 2013 році, 36 відсотків українців були готові вийти на вулицю, протестуючи проти корупції. За результатами проведеного Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES) наприкінці 2013 року дослідження громадської думки, корупція вже входила до переліку найбільших проблем населення і викликала особливе занепокоєння у 47 відсотків громадян. За даними досліджень Індексу сприйняття корупції, що проводяться Transparency International, українці вважають свою державу однією з найбільш корумпованих у світі: у 2012 і 2013 роках держава займала 144 місце із 176 країн, в яких проводилися дослідження (Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 – 2017 роки»).

Умови успішної протидії корупції: антикорупційне законодавство та ефективне його застосування державними органами; політична воля керівництва держави; підтримка антикорупційних заходів держави громадянським суспільством. Кожна з цих складових відіграє свою особливу роль у справі протидії корупції. Вихід за межі правових рамок в антикорупційної діяльності – це шлях до службових зловживань, свавілля, за яких протидія корупції здійснюватиметься тими ж корупційними засобами.