Відділ екологічної безпеки  служби безпеки мореплавства та екологічної безпеки  Південної філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрації морського порту Південний) створений для організації правових, організаційно-технічних, соціально-економічних заходів спрямованих на виконання вимог природоохоронного законодавства.

Відділ екологічної безпеки у своїй роботі керується Конституцією України, законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, підзаконними нормативно-правовими актами, Положенням про Південну філію державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрації морського порту Південний), організаційно-розпорядчими документами Філії, Положеннями Колективного договору, що діють у Філії, Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації морського порту Південний), правилами охорони праці та пожежної безпеки що діють у Філії та цим Положенням.

Основними завданнями ВЕБ є:

Впровадження  Політики  у  сфері  управління охороною навколишнього природного середовища у Філії та організація забезпечення виконання її цілей у Філії.

Цілодобове здійснення заходів щодо забезпечення екологічної безпеки в акваторії морського порту та здійснення контролю за готовністю до реагування на надзвичайні ситуації із суднами в акваторії морського порту.

Підготовка проектів наказів з питань екологічної безпеки в порту і винесення їх на розгляд начальнику філії.

Начальник відділу
Смілянець Наталія Віталіївна

Робочий телефон: (048) 752 62 65
Мобільний телефон: 067 771 76 02
E-mail:nataliya.smilyanec@yuz.uspa.gov.ua