Прокуратура України — єдина централізована система органів державної влади, які відповідно до Конституції та законів України здійснюють обвинувальну, представницьку, контрольно-наглядову функції в державі.

Прокуратура України здійснює свою діяльність на підставі Закону України «Про прокуратуру» № 1697-VII від 14.10.2014 року.

Відповідно до Розділу VII Конституції України на прокуратуру України покладаються:

  • підтримання державного обвинувачення в суді;
  • представництво інтересів громадянинаабо держави в суді у випадках, визначених законом;
  • нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
  • нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Відповідно до перехідних положень Конституції України, прокуратура продовжує виконувати функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів (з 26.10.2014 виключно у формі представництва інтересів громадянина або держави в суді) та функцію попереднього слідства лише до:

  • введення в дію законів, що регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержанням законів,
  • сформування системи досудового слідства і введення в дію законів, що регулюють її функціонування.