Прокуратура України — єдина система, яка в порядку, передбаченому Законом України «Про прокуратуру», здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.

Прокуратура України здійснює свою діяльність на підставі Закону України            «Про прокуратуру» № 1697-VII від 14 жовтня 2014 року.

Відповідно до статті 1311  Розділу VIII Конституції України прокуратура України здійснює:

  • підтримання публічного обвинувачення в суді;
  • організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку;
  • представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом.