Національне антикорупційне бюро України – це державний правоохоронний орган України, що має широкі повноваженнями та на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, вчинених вищими посадовими особами, а також запобігання вчиненню нових.

Національне антикорупційне бюро України (далі – НАБУ) створене на підставі Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» № 1698-VII від 14 жовтня 2014 року (далі – Закон). Під час його проходження у Верховній Раді України, як законопроекту, він називався «Про систему спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції».

Даний Закон набув чинності 25 січня 2015 року.

У пояснювальній записці до законопроекту сказано, що існуючий механізм протидії корупційним проявам в Україні неефективний. Одним із шляхів підвищення ефективності протидії корупції є інституційна реформа органів, що здійснюють досудове розслідування і кримінальне переслідування у справах про корупційні злочини. Тому парламент схвалив створення нового автономного органу (поза системою існуючих правоохоронних органів), основною функцією якого буде виявлення і розслідування корупційних злочинів, що становлять особливу суспільну небезпеку.

Такий досвід є новим для нашої країни. Подібні структури існують у США, Польщі, Франції, Сінгапурі, Ізраїлі, Індії.

Завданням НАБУ є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці.

Керівництво діяльністю НАБУ здійснює його Директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України в порядку, визначеному цим Законом. Верховна Рада України за наявності підстав, визначених пунктами 6-12 частини четвертої статті 6 Закону, за пропозицією не менш як третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України може прийняти рішення про звільнення Директора з посади. Директор призначається строком на сім років. Одна і та ж особа не може обіймати цю посаду два строки підряд.

Директори територіальних управлінь НАБУ призначаються на посаду та звільняються з посади Директором Національного бюро.

Основними принципами діяльності НАБУ є:

  1. верховенство права;
  2. повага та дотримання прав і свобод людини і громадянина;
  3. законність;
  4. безсторонність та справедливість;
  5. незалежність Національного бюро та його працівників;
  6. підконтрольність і підзвітність суспільству та визначеним законом державним органам;
  7. відкритість для демократичного цивільного контролю;
  8. політична нейтральність і позапартійність;
  9. взаємодія з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями.