Національне антикорупційне бюро України – це державний правоохоронний орган України, що має широкі повноваженнями та на який покладається попередження, виявлення, припинення та розкриття корупційних злочинів, вчинених вищими посадовими особами, а також запобігання вчиненню нових.

Національне антикорупційне бюро України (далі – НАБУ) створене на підставі Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 року (далі – Закон). Під час його проходження у Верховній Раді України, як законопроекту, він називався «Про систему спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції».

Даний Закон набув чинності 25 січня 2015 року.

У пояснювальній записці до законопроекту сказано, що існуючий механізм протидії корупційним проявам в Україні неефективний. Одним із шляхів підвищення ефективності протидії корупції є інституційна реформа органів, що здійснюють досудове розслідування і кримінальне переслідування у справах про корупційні злочини. Тому парламент схвалив створення нового автономного органу (поза системою існуючих правоохоронних органів), основною функцією якого буде виявлення і розслідування корупційних злочинів, що становлять особливу суспільну небезпеку.

Такий досвід є новим для нашої країни. Подібні структури існують у США, Польщі, Франції, Сінгапурі, Ізраїлі, Індії.

Завданням НАБУ є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, вчиненим вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і становлять загрозу національній безпеці.

Керівництво діяльністю НАБУ здійснює його директор, який призначається на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняється з посади Президентом України. Верховна Рада України може висловити недовіру директору, що має наслідком його відставку. Директор призначається строком на сім років. Одна і та ж особа не може обіймати цю посаду два терміни поспіль.

Директори територіальних управлінь НАБУ призначаються на посаду і звільняються з посади директором бюро.

Основними принципами діяльності НАБУ є:

  1. верховенство права;
  2. повага та дотримання прав і свобод людини і громадянина;
  3. законність;
  4. безсторонність та справедливість;
  5. незалежність Національного бюро та його працівників;
  6. підконтрольність і підзвітність суспільству та визначеним законом державним органам;
  7. відкритість для демократичного цивільного контролю;
  8. політична нейтральність і позапартійність;
  9. взаємодія з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями.