Cлужба безпеки мореплавства ПФ ДП «АМПУ»

Служба   безпеки мореплавства (далі – СБМ) створена для  забезпечення  реалізації  державної  політики  у  сфері  морського  і  річкового  транспорту  та  практичного  виконання  Закону  України  «Про  морські  порти  України» в  частині  організації  та  забезпечення  безпеки  судноплавства  у  морському  порту  у  зв’язку  із  розмежуванням  функцій  забезпечення  безпеки судноплавства  та  нагляду (контролю) за безпекою  судноплавства. СБМ є самостійним структурним  підрозділом,  який створений з  метою ефективного і професійного забезпечення безпеки мореплавства в порту, безпечної стоянки та обробки суден, контролю та підтримки оголошених глибин у відповідності до вимог діючих міжнародних та національних нормативних  актів, Закону  України «Про  морські  порти  України», вимог внутрішніх розпорядчих документів з цих питань.

Основними  завданнями  СБМ є:

– документальна розробка і практичне втілення ефективної системи управління безпекою судноплавства (далі – СУБС) у філії та сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямку структурних підрозділів філії, діяльність яких пов’язана із безпекою судноплавства, організація забезпечення виконання Політики підприємства з питань безпеки мореплавства;

– організація забезпечення та виконання заходів, спрямованих на запобігання / ліквідацію аварійних подій  (далі – АП)  із  суднами,  пошук  і  рятування  людей  та  суден, а  також  ліквідацію  небезпечних  забруднень морського середовища в порту;

– взаємодія з СУБ суб’єктів господарювання та призначеними особами, на яких покладені функції забезпечення безпеки судноплавства суб’єктів господарювання;

– розробка  та  виконання  програм  підвищення  рівня  безпеки  судноплавства в порту;

– участь  у  розслідуванні АП, аналіз,  розробка  та  впровадження  відповідних заходів  попередження;

– підтримка   на   професійному   рівні   та  постійне  удосконалення  навичок берегового   і  суднового  персоналу, що  належать  до системи управління  безпекою  судноплавства,   включаючи готовність до аварійних ситуацій,  пов’язаних як з безпекою судноплавства, так і захистом навколишнього природного середовища.

Забезпечення у службі організації та впровадження системи управління якістю (СУЯ) та системи управління безпекою (СУБ);

Визначення та контроль виконання процесів служби, проведення аналізу, запобігання та своєчасного усунення невідповідностей в області СУЯ та СУБ;

Виконання вимог СУЯ та СУБ з урахуванням політики і цілей морського порту Південний, відповідної документації з СУЯ та СУБ;

СБМ  координує  свою  діяльність  з  діяльністю лоцманських  служб,  власників морських  терміналів,  портових  операторів,  інших  суб’єктів  господарювання,  що  провадять  діяльність  у  морському  порту,  у  разі  виникнення  стихійного  лиха,  аварій,  катастроф,  інших  надзвичайних  ситуацій,  що  потребують взаємодії.

Взаємовідносини  з  суб’єктами  господарчої  діяльності  в  частині забезпечення безпеки судноплавства  визначаються  обов’язковими  постановами  по  морському порту Південний.

Призначена особа по СУБ адміністрації морського порту Південний
Начальник СБМ
Харьковський Євген Володимирович
Робочий телефон: (048) 750 79 57; Мобільний телефон: 067 488 28 86
evgenii.harkovskii@yuz.uspa.gov.ua

В разі відсутності:
Заступник начальника СБМ
Бєлінський Андрій Григорович
Робочий телефон: (048) 750 76 21 Мобільний телефон: 067 519 56 09
andrey.belinskiy@yuz.uspa.gov.ua

Призначена особа по СУБ суден адміністрації морського порту Південний
Заступник начальника флоту (портового)
Малакаєв Сергій Володимирович
Робочий телефон: (048) 750 73 62 Мобільний телефон: 067 711 56 37
sergej.malakaev@yuz.uspa.gov.ua

В разі відсутності:
Провідний інженер портового флоту
Кох Костянтин Вадимович
Робочий телефон: (048) 750 78 27 Мобільний телефон: 067 519 56 40
konstantin.koh@yuz.uspa.gov.ua