Cлужба безпеки мореплавства ЮФ ДП «АМПУ»

Служба   безпеки мореплавства (далі – СБМ) створена для  забезпечення  реалізації  державної  політики  у  сфері  морського  і  річкового  транспорту  та  практичного  виконання  Закону  України  «Про  морські  порти  України» в  частині  організації  та  забезпечення  безпеки  судноплавства  у  морському  порту  у  зв’язку  із  розмежуванням  функцій  забезпечення  безпеки судноплавства  та  нагляду (контролю) за безпекою  судноплавства. СБМ є самостійним структурним  підрозділом,  який створений з  метою ефективного і професійного забезпечення безпеки мореплавства в порту, безпечної стоянки та обробки суден, контролю та підтримки оголошених глибин у відповідності до вимог діючих міжнародних та національних нормативних  актів, Закону  України «Про  морські  порти  України», вимог внутрішніх розпорядчих документів з цих питань.

Основними  завданнями  СБМ є:

– документальна розробка і практичне втілення ефективної системи управління безпекою судноплавства (далі – СУБС) у філії та сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямку структурних підрозділів філії, діяльність яких пов’язана із безпекою судноплавства, організація забезпечення виконання Політики підприємства з питань безпеки мореплавства;

– організація забезпечення та виконання заходів, спрямованих на запобігання / ліквідацію аварійних подій  (далі – АП)  із  суднами,  пошук  і  рятування  людей  та  суден, а  також  ліквідацію  небезпечних  забруднень морського середовища в порту;

– взаємодія з СУБ суб’єктів господарювання та призначеними особами, на яких покладені функції забезпечення безпеки судноплавства суб’єктів господарювання;

– розробка  та  виконання  програм  підвищення  рівня  безпеки  судноплавства в порту;

– участь  у  розслідуванні АП, аналіз,  розробка  та  впровадження  відповідних заходів  попередження;

– підтримка   на   професійному   рівні   та  постійне  удосконалення  навичок берегового   і  суднового  персоналу, що  належать  до системи управління  безпекою  судноплавства,   включаючи готовність до аварійних ситуацій,  пов’язаних як з безпекою судноплавства, так і захистом навколишнього природного середовища.

Забезпечення у службі організації та впровадження системи управління якістю (СУЯ) та системи управління безпекою (СУБ);

Визначення та контроль виконання процесів служби, проведення аналізу, запобігання та своєчасного усунення невідповідностей в області СУЯ та СУБ;

Виконання вимог СУЯ та СУБ з урахуванням політики і цілей морського порту «Южний», відповідної документації з СУЯ та СУБ;

СБМ  координує  свою  діяльність  з  діяльністю лоцманських  служб,  власників морських  терміналів,  портових  операторів,  інших  суб’єктів  господарювання,  що  провадять  діяльність  у  морському  порту,  у  разі  виникнення  стихійного  лиха,  аварій,  катастроф,  інших  надзвичайних  ситуацій,  що  потребують взаємодії.

Взаємовідносини  з  суб’єктами  господарчої  діяльності  в  частині забезпечення безпеки судноплавства  визначаються  «Обов’язковими  постановами  по  морському порту «Южний».

Призначена особа з СУБ  –
Харьковський Євген Володимирович
Робочий телефон: (048) 750 79 57
Моб.телефон:          067 488 28 86

В разі відсутності заміщують:

(з берегових обєктів)
Головний інженер філії – Ліпський Віталій Володимирович
Робочий телефон: (048) 750 71 05
Моб.телефон:         067   818 89 00 

(по флоту)
Заступник начальника СБМ  – Белінський Андрій Григорович
Робочий телефон:  (048) 750 76 21
Моб.телефон:          067   519 56 09 

Начальник портового флоту – Померанцев Артур Геннадійович
Робочий телефон:  (048) 750 75 10
Моб.телефон:          067   519 56 87