Адміністрація морського порту «Южний» приділяє особливу увагу навчанню і розвитку персоналу за різними напрямками та темами відповідно до потреб та вимог кожного структурного підрозділу. Основним пріоритетом для адміністрації є підвищення і удосконалення навичок працівників. Навчання і розвиток персоналу є комплексним та безперервним процесом.

У 2017 році проведено навчання та підвищення кваліфікації працівників з наступних питань:
-державного нагляду за забезпеченням безпеки мореплавства на морському і річковому транспорті;
– проведення внутрішніх перевірок системи управління безпекою;
– реалізації системи управління якістю;
– організації та здійснення управління і контролю у галузі раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища;
– впровадження механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
– здійснення процедур закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти;
– цивільного захисту та пожежної безпеки;
– навчання з питань забезпечення безпеки судноплавства, будівництва, обробки інформації, обліку та оформлення документації, підвищення розрядів тощо.

Завдяки новим напрямкам навчання у 2017 році підвищили кваліфікацію 110 працівників філії, що на 40% більше показника 2016 року. Адміністрацією морського порту «Южний» підписано договір про співпрацю з Одеським національним морським університетом, який дає можливість на співпрацю у галузях навчання, виробничої практики та сприяє зайнятості студентів і працевлаштуванню найкращих випускників університету у адміністрацію порту.

Особлива увага приділяється і практикантам, адже виробнича практика для студентів є одним із важливих видів навчальної роботи і здійснюється з метою набуття виробничих навичок у прийнятті самостійних рішень в реальних виробничих умовах. Ця практика сприяє підготовці майбутніх спеціалістів до реальної практичної роботи, забезпечує належний рівень їхньої професійної підготовки. Так, протягом 2017 року в адміністрації морського порту «Южний» пройшли виробничу практику студенти з різних навчальних закладів.

Також працівники філії у 2017 році відвідали 14 конференцій та семінарів за різними напрямками. А це удосконалює професійні знання, уміння та навички, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації.

Адміністрацією морського порту «Южний» було проведено 8 різноманітних ознайомлювальних екскурсій територією адміністрації порту. Серед відвідувачів були учні міських шкіл м. Южне та м. Одеси, ліцеїсти Києво-Печерського ліцею «Лідер», студенти гідротехнічного факультету Одеського морського національного університету. Подібні заходи виконують важливу профорієнтаційну функцію, формують у підлітків уявлення про роботу порту, інтерес до професії в даній галузі, готовність до вибору майбутньої професії. Можливо, побачивши роботу порту власними очима, відвідувачі виберуть професію у морській галузі та за декілька років повернуться в якості молодих спеціалістів.

Таким чином, формування ефективної системи розвитку персоналу та співпраця з учбовими закладами є важливим фактором успішної діяльності адміністрації морського порту «Южний».