В адміністрації морського порту «Южний» розпочалася подача річних заявок на оформлення перепусток на право відвідування режимної території Філії в 2019 році.

Для отримання перепусток на 2019 рік необхідно завчасно, до кінця поточного року, надати належним чином оформлені документи згідно вимог «Положення про забезпечення пропускного та внутрішньооб’єктового режиму на території ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП «Южний») (далі – Положення), а саме:

  • через відділ діловодства Філії надати на ім’я начальника адміністрації морського порту «Южний» лист на фірмовому бланку організації, компанії щодо оформлення перепусток, в якому чітко вказати мету відвідування території та об’єктів адміністрації МП «Южний», за наявності – номер договору на виконання робіт та вид робіт, які будуть виконуватись на території, контактні дані відповідальної особи за оформлення документів на отримання перепусток. До листа додається оформлена встановленим чином заявка (додаток 30 до Положення) із зазначенням прізвища, імені та по батькові працівника (ів), займаної посади, режиму роботи, території відвідування, номеру договору з філією про виконання робіт (за наявністю), а також затверджені списки або копії наказів про призначення на відповідні посади працівників, які вказані в заявці;
  • враховуючи те, що територія причалів №3, №4 є небезпечною зоною, для відвідування території цих причалів, відповідно до вимог «Інструкції №02/2015 по заходам безпеки при виконанні робіт на спеціалізованих причалах №3 та №4», затвердженої наказом начальника адміністрації МП «Южний» від 30.12.2015 №970:
  • працівниками сторонніх організацій перед початком виконання трудових обов’язків на суднах газовозах-хімовозах (включаючи членів комісії з огляду судна, експедиторів, агентів, стивідорів та працівників, які задіяні в обслуговуванні суден газовозів-хімовозів та виконанні вантажних робіт на суднах газовозах-хімовозах) – додатково надати копії відповідних документів про проходження спеціального навчання і перевірку знань з правил безпеки при виконанні робіт в зоні обслуговування суден газовозів-хімовозів (оригінали надаються для звірки при отриманні перепусток);
  • працівниками підрядних та сторонніх організацій перед початком виконання трудових обов’язків на причалах №3 та №4 (крім працівників, що перелічені в попередньому пункті) – пройти інструктаж з «Інструкції №02/2015 по заходам безпеки при виконанні робіт на спеціалізованих причалах №3 та №4» у службі охорони праці Філії;
  • відвідування причалів №3, №4 здійснюється тільки при наявності у відвідувача засобів індивідуального захисту органів дихання (протигаз з фільтруючою коробкою від аміаку та метанолу).

У зв’язку з тим, що на території причалів №1 – №4 ЮФ ДП «АМПУ» функціонують постійні та тимчасові зони митного контролю, та зони прикордонного контролю, будь яке виконання робіт, перебування осіб, транспортних засобів в цих зонах необхідно завчасно узгоджувати з митним постом «Південний» та відділом прикордонної служби «Південний».

 

Невірно заповнені (недозаповнені), не узгоджені з митним постом «Південний» та відділом прикордонної служби «Південний» (для відвідування зон прикордонно-митного контролю) заявки на оформлення перепусток до опрацювання не приймаються.

Перепустки на 2019 рік будуть видаватись після оплати їх вартості згідно тарифів, затверджених наказом начальника адміністрації морського порту «Южний».

 

Довідка: на офіційному сайті адміністрації морського порту «Южний» http://www.yuz-uspa.com.ua (розділи «Про підприємство / підрозділи / служба морської безпеки / загальна інформація СМБ») Ви маєте можливість завантажити відповідні бланки та ознайомитись з детальною інформацією про порядок оформлення перепусток, порядок переміщення ТМЦ через КПП Філії.

Для отримання додаткової інформації стосовно оформлення перепусток  звертатись до завідувача бюро перепусток загону загальної охорони СМБ Литвинчук Ігоря Дмитровича (тел. (048) 750-74-72 або 067‑543‑21‑66)