Профспілка працівників адміністрації морського порту «Южний» була зареєстрована 27 листопада 2013 року. Її діяльність регламентується Статутом та Колективним договором адміністрації морського порту «Южний» на 2014-2018рр.

Для профспілкового комітету першочерговою метою було сприяння в підвищенні рівня життя працівників та членів їх сімей за допомогою створення сприятливих умов праці, пропаганди здорового образу життя та підтримання доброго настрою в колективах адміністрації.

Слід підкреслити, що мета і завдання профспілки –співпраця на всіх рівнях управлінської ланки для реалізації соціально-економічних інтересів, задоволення матеріальних потреб та вимог співробітників, створення сприятливого морально-психологічного клімату в колективі.

Профспілковий комітет піклується про працівників різного віку: від найстарших до найменших, допомагаючи посильно фінансово: надає матеріальні допомоги працівникам та пенсіонерам адміністрації та іншим організаціям, які потребують невідкладної фінансової допомоги.

Профспілка має свою сторінку на офіційному сайті адміністрації морського порту «Южний». Постійно розвивається, набуває досвіду, тому взаємодіє із більш досвідченими профспілковими організаціями морської галузі та проводить навчання молодого профспілкового комітету. Вона тісно взаємодіє із адміністрацією морського порту «Южний» та регулярно переглядає Колективний договір й вносить суттєві доповнення, що покращують й підтримують соціальну сферу сьогодення працівників адміністрації морського порту «Южний».

Під керівництвом Голови профспілкового комітету Олексія Гладушевського працюють доброзичливі та енергійні Ірина Кірнас та Денис Новицький.

До профспілкового комітету працівників адміністрації морського порту «Южний» входять члени профкому з підрозділів адміністрації: Юлія Панькова, Олена Тихомирова, Олена Степанцова, Андрій Белінський, Руслан Сушко, Артур Померанцев, Ольга Коваленко, Віктор Овчинніков, а також голови цехових організацій: Валентина Фартова, Олексій Золотов, Наталя Бовть, Віктор Ляхович, Павло Ковалюк, Ігор Трофимчук, Тетяна Литвиненко, Ольга Караба, Василь Репецький, Яна Мирза.