Відділ діловодства було створено для організації єдиного порядку документування та роботи з документами, накопичення, оформлення, висвітлення та збереження матеріалів діяльності адміністрації морського порту «Южний». Це організаційна структура, через яку здійснюється офіційний зв’язок адміністрації морського порту «Южний» із зовнішнім світом.

У відділі не тільки забезпечують роботу з документами, збирають, опрацьовують та передають інформацію структурним підрозділам, службам та відділам адміністрації, а й безпосередньо беруть участь в реалізації управлінських рішень. Саме працівниці відділу діловодства здійснюють інформативне та документаційне забезпечення, на них покладено здійснення контролю за виконанням прийнятих управлінських рішень, дотримання вимог стандартів при підготовці документів.

Спеціалисти відділу висвітлюють в мережі Інтернет і в пресі інформацію з історії порту та про видатних людей, пов’язаних з його становленням та розвитком; проводять заходи щодо ознайомлення громадськості з історією порту «Южний». Вони сумлінно та з творчим підходом щоденно здійснюють копітку роботу, непомітну для сторонніх очей.

Якщо ви розгубилися в безмежних просторах документообігу, тоді активні, енергійні, доброзичливі професіонали відділу діловодства на чолі з Ольгою Яценко завжди вам допоможуть. Серед них: Анна Ігнатенко, Олександра Шерстньова, Інна Драчук, Інна Кузьменко, Світлана Гуць, Валерія Охременко, Олена Руденко, Наталія Коломієць, Ганна Болгар та Ніна Кіторага.