Служба управління персоналом здійснює організацію процесів праці в адміністрації порту відповідно до її цілей і стратегії, застосовує ефективні форми і методи мотивації праці та науково обґрунтовані трудові нормативи з метою підвищення продуктивності праці і якості виконання робіт, а також для забезпечення кадрами необхідної кваліфікації та спеціальностей, підготовки та перепідготовки працівників, а також для надання соціальних пільг та послуг працівникам, удосконалення роботи у сфері соціального забезпечення працівників, здійснення договірної роботи та організації обліку працівників з різних соціальних питань.

В службі управління персоналом, яку очолює Наталія Вербицька, успішно працюють чотирнадцять досвідчених професіоналів: Олена Багрянцева, Наталія Безугла, Віктор Самойленко, Наталія Зенькович, Олена Ткачук, Любов Зіневич, Світлана Сіваченко, Ганна Сєрік, Оксана Боденчук, Юлія Швець, Віктор Яценко, Олена Степанцова, Наталія Жулега, Ольга Кандарицька та Сергій Скорняков.

Згуртована команда спеціалістів виконує планування і здійснення заходів щодо підбору, розстановки і заміщення посад керівників, спеціалістів, службовців та робітників адміністрації; здійснення заходів щодо зниження плинності кадрів і зміцнення трудової дисципліни, а також формування стабільного трудового колективу. Служба також проводить організацію роботи з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів всіх структурних підрозділів, служб та відділів адміністрації.