Для організації виконання правових, організаційно технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасних випадків, професійних захворювань і аварій в процесі праці, була створена служба охорони праці.

Під керівництвом Сергія Овчарова в службі працюють Ігор Білошицький, Анна Висоцька, Іван Гурін, Олександр Мельник, Віталій Сировицький та Віталій Музиченко. Це згуртована команда молодих енергійних спеціалістів, робота якої спрямована на опрацювання ефективної системи управління охороною праці в адміністрації морського порту «Южний» та сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожного працівника.

Служба займається організацією проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань та інших випадків загрози життю або здоров’ю працівників; а також інформуванням та наданням роз’яснень працівникам адміністрації морського порту «Южний» з питань охорони праці.

Працівники служби беруть активну участь у соціальних та культурних заходах адміністрації. За підтримки профспілкового комітету, служба охорони праці організовує щорічний конкурс «Охорона праці очима дітей», в якому беруть участь діти працівників адміністрації морського
порту «Южний».

Як показує світовий досвід, питання охорони праці є багатогранним, складним і досить відповідальним, адже за ним – життя і здоров’я людей!