Відповідно до статті 52 Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VIІ «Про запобігання корупції» (далі – Закон) та Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) від 10 червня 2017 року № 3, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за  № 959/29089, у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство.

Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства.

Під суттєвою зміною у майновому стані суб’єкта декларування розуміється отримання ним одноразового доходу або придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 01 січня року, у якому подається повідомлення. Про дохід, який був нарахований, але не сплачений (не отриманий), не  повідомляється.

Крім того, інформація, включена в повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування, повинна бути також відображена в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (у наступній щорічній декларації, яка охоплює звітний рік, у якому суб’єкт декларування подав відповідне повідомлення про суттєві зміни в його майновому стані), яку суб’єкт декларування подає відповідно до Закону.

Національне агентство є єдиним в Україні центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику.

Національне агентство, під час розгляду звернень фізичних осіб – суб’єктів декларування та юридичних осіб щодо надання роз’яснень стосовно необхідності повідомлення про суттєві зміни, повідомляє наступне.

У розділі 2 «Доходи, у тому числі подарунки» повідомлення про суттєві зміни в майновому стані (далі – повідомлення) суб’єкт декларування зазначає отриманий дохід, у тому числі заробітну плату (грошове забезпечення), отриману як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

Під заробітною платою розуміється основна заробітна плата, а також будь-які заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) особі у зв’язку з відносинами трудового найму.

Відповідно до викладеного, суб’єкт декларування, у разі отримання заробітної плати (всі види нарахованих виплат протягом календарного місяця, які віднесені до заробітної плати), яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 01 січня відповідного року, повідомляє про зміни у майновому стані у десятиденний строк з дня отримання заробітної плати, тобто загальної суми (розміру) нарахованої  заробітної плати за місячний оподатковуваний період, із врахуванням нарахованих податків та зборів, та фактично отриманий з одного джерела.

Станом на 01 січня 2018 року прожитковий мінімум, встановлений для працездатної особи, складає 1762 грн. (50 х 1762 грн. = 88 100 грн.).

Згідно з частиною першою статті 334 Цивільного кодексу України «момент отримання доходу» – це конкретний час (дата) виникнення права власності у суб’єкта декларування на дохід. Тобто момент (дата), коли у суб’єкта декларування виникає можливість володіти, користуватись та розпоряджатись доходом. Моментом отримання доходу може бути визначено дату зарахування доходу на банківський рахунок, отримання доходу в натурі особисто або через довірену особу.

Таким чином, «момент отримання доходу» пов’язаний з часом виникнення права власності у суб’єкта декларування на дохід, а саме з моментом передачі йому такого доходу, а не з іншим часом (наприклад, нарахування доходу чи встановлення розмірів доходів, що будуть передані за певних умов у майбутньому).

Враховуючи положення статей 251, 252 Цивільного кодексу України, строком є певний період у часі, що визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами, зі спливом якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Відповідно до статті 253 Цивільного кодексу України перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок.

Відповідно, день отримання доходу до десятиденного строку, протягом якого слід подати повідомлення, не включається, а відлік строку для подання такого повідомлення необхідно розпочинати з дня, наступного за днем отримання загального розміру заробітної плати, отриманої за місячний оподатковуваний період.