Адміністрація морського порту «Южний» розробила План-схему розвитку порту до 2038 року

Під керівництвом Голови Ради морського порту «Южний» — начальника адміністрації порту Максима Широкова, ДП «ЧорноморНДІпроект» здійснило проектно-вишукувальні роботи для розробки План-схеми (Майстер-плану) з розвитку морського порту «Южний» на довгострокову перспективу, до 2038 року.

«Морський порт «Южний» за показниками вантажопереробки є найпотужнішим морським портом Україні зі стійкою тенденцією їх постійного зростання. Стабільна робота порту безпосередньо впливає на основні показники не тільки роботи ДП «АМПУ», а й соціально-економічного розвитку Одеського регіону. Від ефективної роботи порту залежить збереження біля 10 тис. існуючих та створення приблизно 3,5 тис. нових робочих місць», — розповів начальник адміністрації порту Максим Широков.

За його словами, сучасне поняття морський порт «Южний» — це не тільки акваторія з гідротехнічними спорудами та вантажопереробними терміналами, а й потужний транспортний вузол з розвиненою інфраструктурою залізничних та автомобільних доріг, складною та розгалуженою мережею енерго-, газо-, водопостачання та водовідведення. Їх рівень та стан безпосередньо впливають на обсяги залучених інвестицій та визначають інвестиційну привабливість порту. У зв’язку з цим є цілком природнім бажання інвесторів створювати нові виробничі потужності на територіях, прилеглих до акваторії порту.

«Планом розвитку морського порту «Южний» на коротко- (до 2018р.), середньо- (до 2023р.) та довгострокову (до 2038р.) перспективу передбачена реалізація 25 інвестиційних проектів ДП «АМПУ» спільно з державними та приватними інвесторами. Реалізація вищезазначених проектів безумовно призведе до значного збільшення навантаження на інфраструктуру залізничних та автомобільних доріг, системи мереж енерго-, газо-, водопостачання та водовідведення, а це означає, що є нагальна потреба у проведенні розрахунків для поступового планового розвитку та модернізації цієї інфраструктури», — зазначив Максим Широков.

Про необхідність проведення проектно-вишукувальних робіт для розробки плану-схеми розвитку морського порту «Южний» неодноразово зазначалось і на засіданнях Ради порту. Відтак, адміністрація морського порту «Южний» за протокольним дорученням Ради порту прийняла зобов’язання щодо проведення необхідних робіт. За результатами проведення тендеру в державній системі закупівель «ProZorro», було укладено відповідний договір з ДП «ЧорноморНДІпроект», а вже 12 грудня 2017 року під час чергового засідання Ради порту відбувся розгляд першої редакції «Плану-схеми розвитку морського порту «Южний». Остаточну редакцію документу було погоджено 31 грудня 2017 року.

Для зручності подальшого відпрацювання та удосконалення проектних рішень Адміністрація морського порту «Южний» розробила та підготувала відповідний буклет, в якому відображені основні проектні рішення та розрахункові показники, визначені Планом-схемою (Майстер-планом) розвитку морського порту. Буклет є робочим варіантом і у подальшому коригуватиметься відповідно до зібраних і проаналізованих пропозицій та зауважень від усіх учасників, залучених до процесу погодження План-схеми (Майстер-плану).