Будні та свята енергетиків порту.


М.І. Тютюнник

Ми продовжуємо розповідь про відділ головного енергетика порту «Южний»  та переносимося з вами у 1985-1987 роки.

Успіху в житті сприяє формула: ідея + віра в неї + робота на результат. Ідея – це причина, яка повинна мати наслідок. Важливо робити те, що ти любиш, у що віриш, фанатично любиш, вважаєш справою всього життя, і тоді життя буде сповнене успіху!

Саме так і працювали у відділі головного енергетика під керівництвом Миколи Івановича Тютюнника, людини, яка відтворювала історію розвитку порту.

І знову довгі та напружені години вводу в експлуатацію пускових об’єктів. Та тоді вже буде працювати перший пусковий комплекс з промисловою і соціальною інфраструктурою. Із маленької тодішньої групки перших енергетиків виросли два структурних підрозділи: електрогосподарство,  під керівництвом  В.Д. Бута та тепловодогосподарство, під керівництвом Ю.Л. Гольдфарба. Це – добре організовані підрозділи з кваліфікованими працівниками. Була створена диспетчерська служба енергогосподарства, ділянка контрольно-вимірювальних приладів. Організовані енергетичні ділянки в підрозділах порту.

Враховуючи те, що  енергетичний комплекс був запущений одночасно,   енергетики порту працювали над плануванням і проведенням попереджувальних капітальних ремонтів, аби не допустити його обвального одночасного виходу з ладу. З урахуванням вимог Закону про енергозбереження, проводилась робота по зменшенню енерговитрат. Тільки в період  2001-2003 років були проведені капітальні ремонти з заміною обладнання на 2-х підстанціях вагоноперекидачів,  2-х підстанціях причальної зони, пісочному комплексі,  БРЛС. Замінені високовольтні кабелі мережі на ВРР-2 з виносом їх із зони складських робіт, замінені кабельні мережі на шинопроводах, проведені підготовчі роботи для капітального ремонту  кабельних мереж 3-ої тилової кранової нитки, впроваджувалися системи компенсації реактивної потужності.

Також були впроваджені нові метрологічні системи комп’ютерного  обліку газу на котельні, тепла на ВРР-1, з автоматичною корекцією  температури й  тиску, що дало значний економічний ефект. Впроваджені системи комп’ютерного  комерційного обліку електроенергії та контролю за енергонавантаженням порту. Проведено  капітальний ремонт зовнішнього освітлення ВРР-1 з заміною світильників на більш ефективні та водночас енергозберігаючі. Замінено  5 км тепломереж на емальовані з підвищеною теплоізоляцією. Впроваджена технологічна система глибокої очистки зливних і технічних вод, що дало змогу значно збільшити об’єми зворотного водопостачання і замінити водоспоживання  для технічних потреб  з питного водопроводу. Проведена реконструкція підігрівачів для  теплопостачання з заміною їх на більш ефективні, які працюють від гострого пару з автоматичним регулюванням.

Важливо,  що у 2003 році кількість працюючих в порту  зросла до 3300 осіб, але витрати питної води зменшились на 20%, газу- на 25%, щорічна економія коштів по енергоресурсах склала до 1 млн. грн., і все це за рахунок  впровадження енергозберігаючих технологій. За всім цим стоїть сумлінна праця енергетиків порту від інженерно-технічних працівників до рядових робітників.

Більш двадцяти років на своєму посту працювали інженери Фоменко Л.Г., Гончарова В.В., які зі знанням свого діла освоювали нові комп’ютерні технології  планування, нормування й обліку паливно-енергетичних ресурсів порту. Наполегливу роботу  по впровадженню нових технологічних і економічних систем енергозбереження порту проводив заступник головного енергетика Пугачов А.І. В енергетичних службах підрозділів порту тоді працювали:  Степаненко А.П.,  Коршунов  Ю.С.,  Селянінов М.М.,  Івков І.О., Вань А.Д., які в  ті  непрості часи 1984 року пройшли нелегку школу випробувань.

Пугачов А.І.

Степаненко А.П.

Все це відбулося під керівництвом фахівця, який пройшов шлях від майстра до головного енергетика порту – Миколи  Івановича Тютюнника. Він власним прикладом працездатності та вимогливістю до себе вмів запалити ентузіазмом оточуючих його співпрацівників. Будучи висококваліфікованим фахівцем, володіючи хорошими професійними знаннями і великим виробничим досвідом, Микола Іванович проводив роботу по вдосконаленню електротехнічної діяльності порту. У колективі портовиків він був авторитетом, зразком і прикладом у виконанні службового обов’язку, в цілеспрямованості і доведенні справ до кінця.

Щоб стати успішним, потрібно працювати над собою. Потрібно шліфувати не тільки свій професіональний досвід, а й досвід керівника.

Але все йде від ідей, вони виникають спонтанно і можуть бути божевільними, головне – знати, що немає нічого неможливого. Потрібно придумувати якісні та проривні ідеї та створювати умови для своєї команди, щоб ці ідеї втілилися. Завжди потрібно пам’ятати, хто ти є і яка твоя мета, стукати – і тобі відкриють! Не зважаючи ні на які перешкоди треба завжди рухатися вперед!!! Що і робив Микола Іванович. Він став прикладом для молодого покоління, яке продовжує створену ним ідею розвитку енергозабезпечення підприємства.

За ссумлінну  працю, високий професіоналізм та особистий вагомий внесок у розвиток порту «Южний» Микола Іванович неодноразово був нагороджений почесними грамотами:

 • За довголітню сумлінну працю від імені Президії Верховної Ради СРСР рішенням виконкому Одеської обласної ради народних депутатів від 17 грудня 1985 року нагороджений медаллю “Ветеран праці”.
 • Наказом начальника порту Іванова В.Г. від 07.07.1996 року Миколі Івановичу Тютюннику присвоєно звання “Ветеран праці порту «Южний».
 • Рішенням колегії Укрморрічфлоту від 30.05.2001року Тютюнник М.І. нагороджений знаком «Почесний працівник морського і річкового транспорту».

31 серпня 2005 року Микола Іванович вийшов на заслужений відпочинок за віком.

Дійсно – праця енергетика є невід’ємною складовою життя порту. Про історію ВГЕ було сказано чимало, але вимоги того часу вимагали від колективу енергетиків  – енергійних дій, самовідданої праці, наполегливості  у вирішенні проблемних питань та великої відповідальності за свою роботу.

З 2005 року  це складне господарство очолив Анатолій Іванович Пугачов.

Коли після закінчення політехнічного інституту  в 1981році поїхав за романтикою у Бурятію, не думав і не гадав, що через чотири роки  знову повернеться  на свою Батьківщину. Анатолій Іванович родом з Березанського району Миколаївської області. Адже рідні місця притягують багатьох людей. До того ж у цей час порт «Южний» вже набирав силу, ставав все більше відомим. Спочатку працював старшим майстром, потім – інженером, заступником  головного енергетика порту та головним енергетиком порту. Такий довгий трудовий шлях. Дружина – також енергетик. Мають двох дорослих дітей.

Головному енергетику підпорядковані тепло-водогосподарство, електрогосподарство, відділ головного енергетика, служба енергозабезпечення об’єктів порту, метрологічна служба. В тісній співпраці з відділом головного енергетика знаходяться енергетичні дільниці багатьох підрозділів порту.

Для реалізації програми енергозбереження в порту в різні роки були запровадженні основні заходи:

 • доочистка зливових і промислових стоків на очисних спорудах оборотного водопостачання, термін окупності спав менше двох років; вся очищена вода використовується в якості живильної для потреб котельні «Центральна»; концентрат у літній час використовується для поливу доріг і складів з навальними вантажами, в зимовий час накопичується і частково скидається в акваторію Аджаликського лиману, згідно відповідного проекту ГДЗ;
 • модернізація зовнішнього освітлення всього порту , термін окупності 1-3 роки, в залежності від об’єкту;
 • комерційний облік енергоресурсів;
 • реконструкція системи управління котельної «Центральна», стовідсоткова автоматизація всіх технологічних об’єктів;
 • автоматизація теплових вузлів об’єктів порту, термін окупності 3-5 років, в залежності від об’єкту.
 • модернізація парових тепляків № 1 і 2, термін окупності 1,5 роки;
 • будівництво тепляка №3 з інфрачервоними пальниками;
 • корегування режимів роботи котлів котельних порту, термін окупності, менше одного року.

Гелієві панелі і теплові насоси теж використовуються в порту там,  де це надає належного ефекту. Щорічно економія коштів на енергоресурси за рахунок запровадження енергозберегаючих заходів в порту, за період 2001-2010 роки,  складала не менше 18млн. гривень, це є вагомим внеском в стабільну роботу підприємства.

Анатолій Іванович Пугачов добре відомий, як «генератор ідей», але не фантастичних або утопічних – а цілком реалістичних, спрямованих на запровадження нових технологій, та нового підходу до роботи. А ще,  як ефективний керівник, який створив по-справжньому  згуртований, працездатний колектив однодумців. Авторитет і повагу підлеглих заслужити непросто, але Анатолію Івановичу це вдалося. Справжня людина є справжньою у всьому: в роботі, у взаєминах, у обстоюванні власної точки зору, взагалі в житті. Головний енергетик завжди готовий поділитися своїм багатим професійним досвідом.

В січні 2011 року Анатолій Іванович перейшов працювати в найвелике приватне підприємство  в акваторії Аджаликського лиману (ТІС) на посаду заступника головного енергетика. До речі, головним енергетиком ТІСа працює Герфанов Акрам, колишній керівник електротехнічної служби ПРР-2 порту «Южний». Вони застосовують свій досвід та знання, які отримали в порту та й досі не розривають зв’язок з енергетиками порту.

З січня 2011року до кінця 2016 року головним енергетиком порту «Южний» був Анатолій Петрович Степаненко. Він народився у місті Владивосток, але дитинство та юнацтво пройшли у селі Шевченкове Кілійського району Одеської області. Батько працював головним енергетиком у славнозвісному колгоспі-мільйонері «Україна», мати займалася  перемотуванням  електродвигунів, тому специфічна термінологія у родині Степаненко  звучала досить часто. Мабуть, саме тому Анатолій вирішив зв’язати і своє життя з цією професією. Після отримання шкільного атестату  він протягом року працював електриком у колгоспі, потім вступив  до відомого Одеського політехнічного інституту, електромеханічного факультету, за спеціальністю «електрозабезпечення промислових підприємств та міст». На передостанньому курсі одружився. У 1979 році молодий  фахівець Анатолій Степаненко приступив до роботи  на посаді майстра відділу головного енергетика порту Южний.

Це був складний, але захоплюючий період інтенсивної розбудови порту Южний. Одна службова щабель заміняла іншу, набувався досвід, розширювалось коло співробітників. За тридцять років роботи, були придбані серйозні професійні та організаційні навички.

П’ять років Анатолій  Степаненко пропрацював головним енергетиком  порту, про свій колектив завжди говорив з повагою: «Молоді керівники, розумні, перспективні: Олександр Хищенко, Олег Шевченко, Ігор Лукяненко, Леонід Пинтій, Олена Вань. Виросла достойна зміна ветеранам, вважаю, що енергетичні об’єкти порту в надійних руках.  Звичайно, у нашому неспокійному господарстві вистачає проблем, але ми разом намагаємось їх усунути. А зі всіма паперовими справами чудово справляється наша Катерина Василівна Тихоненко, ми всі її дуже поважаємо. Взагалі я дуже задоволений колективом, працюю за принципом: в кожній людині шукай добро, і воно обов’язково знайдеться».

В період роботи Анатолія Петровича головним енергетиком порту «Южний»  була проведена велика робота по реконструкції та введенню нових об’єктів:

 1. Будівництво та введення в експлуатацію розморожувальних пристроїв в прохідних №4 та №5;
 2. Реконструкція електричних приводів роторів вагоноперекидача;
 3. Будівництво та введення в експлуатацію трансформаторної підстанції №24 потужністю 2,5 МВт для живлення портальних кранів «Лібхер»;
 4. Реконструкція кабельних ліній чотирьох підстанцій;
 5. Реконструкція освітлення шляхів відкоту вагонів з вагоноперекидачів

(встановлено 7 естакад з світлодіодними освітлювачами);

 1. Реконструкція зовнішнього освітлення порту(заміна освітлювачів на світлодіодні, що дає економію електроенергії) 350 шт.
 2. Повна реконструкція шинопроводів 5 та 6 причалів з заміною електричних колонок.
 3. Реконструкція РУ-0,4 Квт трьох підстанцій

На 2017-2018 рр. заплановано:

Реконструкція шинопроводів 7 причалу з заміною електричних колонок, реконструкція РУ- 0,4 Кв подстанції  № 3,5,10, монтаж та введення  в експлуатацію резервного єлектропостачання (4 дізельгенератора +трансформатор, що практично забезпечить 100% навантаження порту), заміна кабельних ліній ГЗП «Берегова- РП-1»

Стрімко плине час. Те, що недавно вважалося новиною, швидко стає історією. Все тече, все рухається, розвивається, міняється, удосконалюється та перетворюється.

В 2013 році в результаті реформи морської галузі України була створена Адміністрація морських портів України (АМПУ) – одне з найбільших державних підприємств, що має стратегічне значення для економіки і безпеки України.

13.06.2013 в Южненській Філії АМПУ була створена служба енергозабезпечення (СЕ)  для забезпечення безперебійного постачання Філії усіма необхідними видами енергії: електроенергії, газом, теплом, водою та водовідведенням, а також для забезпечення роботи системи пожежогасіння при перевантаженні небезпечних вантажів (аміак, метанол).

Завдання СЕ також входить належне технічне утримання всього енергетичного обладнання Філії.

У 2013 році СЕ згідно зі штатним розкладом налічувало десять фахівців та тридцять один робітник технічного забезпечення. Склад СЕ створювався з працівників ДП МТП «Южний», які раніше були на відповідних посадах порту. Основа СЕ створена на базі службі енергозабезпечення НР – 1 порту.

З 2013 по 2015 роки службу енергозабезпечення Філії очолював головний енергетик Казаков С.О., який раніше очолював службу енергозабезпечення НР-1, а з 2015 по теперішній час –  Станкевич М.М.

У складі служби –  фахівці та робочі дільниць сантехзабезпечення, електрозабезпечення, системи пожежогасіння та модульні котельні.

За забезпечення обєктів Філії опаленням, водою та водовідведенням відповідають наступні фахівці: провідний інженер-технолог Міхно О.В., інженер Поліненко А.С., майстер Шабатура А.О., провідний інженер Назаренко В.Г., інженер Арванінов В.І., майстер Ніколаєнко С.М., технік-електрик Паньков Є.П., інженер Ступак А.А., технік з обліку Вільчинська Л.М., інженер Ковалюк П.І., завідувач господарством Стецюк Н.А. та ін.

За роки роботи Філії склад СЕ був оптимізований з урахування складних виробничих завдань. На даний час СЕ, згідно зі штатним розкладом, налічує 14 фахівців та 42 робітника технічного забезпечення. За роки існування службою енергозабезпечення були організовані та проведені наступні заходи щодо забезпечення безперебійного енергопостачання та енергозбереження Філії, а саме:

 • Проведена реконструкція систем опалення будівель та споруд з переходом на альтернативні види палива ( улаштування електрокотлів опалення);
 • Здійснено улаштування безперебійного джерела електроживлення СП «Портовик» (дизельна пересувна електростанція);
 • Проведена реконструкція та модернізація системи пожежогасіння 3-4 причалів;
 • Реконструкція і модернізація ТП-101
 • Реконструкція КНС корпус 602;
 • Проведено улаштування альтернативних джерел гарячого водопостачання будівель Філії (установка геліосистем).

І це тільки початок великого руху вперед!

Завдяки професіоналізму, досвіду, знанням та відданості своїй справі колектив енергетиків  адміністрації порту  успішно виконує поставлені завдання, забезпечує безаварійну  та безпечну експлуатацію енергетичних об’єктів порту, впроваджує енергозберігаючі технології , що є запорукою злагодженої роботи підприємства.

Шановні енергетики!!!

 Сьогодні 22 грудня – Ваш день. День – Енергетика. Кожен з Вас у цей день відчуває особливе піднесення душі, гордість за свою професію та славну трудову сім’ю енергетиків. Позаду майже сорок років, повних важливих завдань. Попереду – новий рік і нові завдання, які Ви гідно виконаєте, тому, що Ви – професіонали високої кваліфікації, наділені  почуттям глибокої відповідальності за свою справу.

Колективи порту та Філії  від душі вітають Вас зі святом! Нехай праця завжди приносить Вам радість і задоволення, а Вашій родині – добробут та віру у краще завтра. Щасливої Вам долі, невтомності на обраному життєвому шляху, творчої енергії та натхнення!