Міністерство інфраструктури України затвердило план розвитку для морського порту «Южний» до 2038 року. Документ визначає основні напрямки розвитку підприємства і націлений на підвищення конкурентоспроможності порту.

Рада порту розглянула план 14 березня, пізніше керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс його затвердив, а днями Міністерство інфраструктури України його погодило.

Згідно з документом,  розвиток підприємства передбачає реалізацію 23 інвестиційних проектів, виконавцями яких визначені ДП «АМПУ», державні та приватні інвестори.

«Сучасне поняття морський порт «Южний» – це не тільки акваторія з гідротехнічними спорудами та вантажопереробними терміналами, а і потужний транспортний вузол з розвиненою інфраструктурою залізничних та автомобільних доріг, складною та розгалуженою мережею енерго-, газо-, водо- постачання та водовідведення. Їх рівень та стан безпосередньо впливають на обсяги залучених інвестицій та визначають інвестиційну привабливість порту. У зв’язку з цим є цілком природнім бажання інвесторів створювати нові виробничі потужності у порту та на територіях прилеглих до акваторії морського порту «Южний». Це, в свою чергу, вимагає від адміністрації морського порту вчасно проводити актуалізацію заходів Плану розвитку морського порту «Южний» на коротко- (до 2018р.), середньо- (до 2023р.) та довгострокову (до 2038р.) перспективу», – зазначив начальник адміністрації морського порту «Южний» Максим Широков.

Зокрема, будуть реалізовані найпотужніші проекти з днопоглиблювання акваторії морського порту «Южний», інвестиційні проекти, спрямовані на розвиток інфраструктури морських терміналів та будівництва нових причалів й перевантажувальних потужностей, проекти, які стосуються розбудови автодорожньої та залізничної інфраструктур морського порту.

Планується реконструкція морського підхідного каналу та внутрішніх водних підходів до глибоководних причалів ДП «МТП «Южний», реконструкція водних підходів, маневрових зон та операційних акваторій біля причалів з урахуванням перспективного вантажообігу порту, реконструкція комплексу причалів №№ 5, 6, 7, 8, а також будівництво причалу № 25 та перевантажувального комплексу зернових культур.

Передбачається, що проведення цих робіт дозволить збільшити потужності з перевалки вантажів до 120 млн. тонн на рік, 870 тис. ТЕU та 10 млн. м куб. газу, утворить 5,8 км додаткового причального фронту, 3,5 тис. додаткових робочих місця, 3 млрд. доларів США прямих іноземних інвестицій.

Довідка: Морський порт «Южний» за показниками вантажопереробки є найпотужнішим морським портом Україні зі стійкою тенденцією постійного їх зростання. Так на території морського порту «Южний» обробляється 33% від загального обсягу вантажів, перероблених усіма портами України. Стабільна робота порту безпосередньо впливає на основні показники не тільки роботи ДП «АМПУ» а й соціально-економічного розвитку Одеського регіону та України в цілому. Від ефективної роботи порту залежить збереження біля 10 тис. існуючих та створення приблизно 3,5 тис. нових робочих місць.