Протягом березня 2017 року фахівці відділу пожежної та техногенної безпеки та мобілізаційної роботи та цивільного захисту адміністрації морського порту «Южний» проводять заняття для працівників адміністрації з відпрацювання заходів захисту при надзвичайних ситуаціях, пов’язаних з аваріями і небезпечними викидами.

Тема занять – «Правила поведінки працівників при аваріях з викидом небезпечних хімічних речовин».

При проведенні занять працівникам роз’яснюється порядок дій у разі виникнення аварійної ситуації з викидом аміаку і відпрацьовуються питання, що стосуються застосування засобів індивідуального захисту кожним працівником.